Tuesday the 22nd - - Joomla 3.4 Templates

15.02.2017. Lendžu pagasta pārvaldes iepirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumu "Malkas piegāde Lendžu pagasta pārvaldes katlu mājai" (Nr.RNPLPP 2017/1) ar "VEREMS" RSEZ SIA.

Lēmums. Līgums.

30.01.2017. Iepirkuma "Malkas piegāde Lendžu pagasta pārvaldes katlu mājai" (Nr.RNPLPP 2017/1)

nolikums.

11.03.2016. Lendžu pagasta pārvaldes iepirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumu "Degvielas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvaldes vajadzībām" ar AS "VIADA Baltija".

Lēmums. Līgums.

04.10.2016. Lendžu pagasta pārvaldes iepirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumu "Lendžu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi" ar SIA "Motors".

Lēmums. Līgums 1.daļa, 2.daļa.

01.03.2016. Lendžu pagasta pārvaldes iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par iepirkuma līguma "Malkas piegāde Lendžu pagasta pārvaldes katlu mājai" slēgšanu ar "VEREMS" RSEZ SIA.

Lēmums. Līgums.