Tuesday the 26th - - Joomla 3.8 Templates
Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Adrese: Viraudas iela 5, Lendži, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4625

Vēsture: 1978.gadā durvis vēra jaunuzceltā Kalnezeru 8-gadīgā skola Lendžos, kura apvienoja reorganizēto Taudejāņu, Kalnezeru (Adamovā) un Ceplīšu skolu kolektīvus. Ar 1996.gada 1. septembri skola tika pārveidota par Kalnezeru Katoļu pamatskolu, kur bērnu audzināšanas pamatā tika likta katoļu Baznīcas mācība. Skolas absolventu skaits šo gadu laikā ir sasniedzis četrus simtus. Laika gaitā skolēnu skaits skolā samazinājās un 2016.gada 18.februārī Rēzeknes novada dome pieņēma lēmumu "Par Rēzeknes novada pašvaldības Kalnezeru Katoļu pamatskolas likvidāciju". Skolas slēgšanas datums - 2016.gada 19.augusts.

Skola 1

Mācību valoda skolā vienmēr ir bijusi latviešu

Skolas īstenotā izglītības programma: pamatizglītības programma ( kods 21011111)

Ir darbojušies: Tehniskās modelēšanas pulciņš, Sporta pulciņš, Vizuālās mākslas pulciņš, Teātra pulciņš, Folkloras pulciņš, Koris, Vokālais ansamblis

 Kristīgās tradīcijas: Mācību gads vienmēr tika uzsākts ar Svēto Misi skolas kapelā un noslēgts ar izlaiduma Svēto Misi. Katra mācību diena sākās ar svētbrīdi, ko vadīja skolēni un katru mēnesi skolā bija Svētās Mises, uz kurām tiek aicināti arī pagasta iedzīvotāji. Katru gadu maijā notika tradicionālais svētceļojums uz Sarkaņu baznīcu, kur tie, kas gatavojušies, pieņēma Pirmo Svēto Komūniju.