Wednesday the 24th - - Joomla 3.1 Templates
Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu, Rēzeknes novada pašvaldība izveidojusi Sociālo dienestu. Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt cilvēkiem atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām personām un veicināt darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
Rēzeknes novada iedzīvotājiem, lai saņemtu visa veida sociālos pakalpojumus un informāciju par sociālo palīdzību, jāgriežas pie sociālajiem darbiniekiem pagastu pārvaldēs.

Sociālo darbu Lendžu pagastā organizē sociālais darbinieks Raivo Petrovs, kura kabinets atrodas otrajā stāvā Lendžu pagastamājas administratīvās ēkas telpās.

Pieņemšanas laiks: 8:00 - 16:00

Kontaktinformācija:
mob. +371 28307447
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Sociālais darbs - profesionāla darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.
Sociālā darbinieka mērķis ir organizēt sociālās palīdzības darbu, sociālo aprūpi, sociālās aprūpes pakalpojumus un sociālo palīdzību personām, kuru dzīvesvieta reģistrēta Lendžu pagasta pārvaldes teritorijā. Sociālā darbinieka darba devējs ir Rēzeknes novada pašvaldība.

Sociālais darbinieks:
- organizē un nodrošina sociālās palīdzības sniegšanu trūcīgām ģimenēm, kā arī pensionāriem un invalīdiem, citām mērķgrupām, pamatojoties uz novada saistošajiem noteikumiem;
- izvērtē personu individuālās vajadzības un resursus;
- nodrošina pabalstu un pakalpojumu saņemšanu:
1) pabalsts sociālo garantiju nodrošināšanai pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās,
2) izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam izsniegšana iedzīvotājiem,
3) mājokļa pabalsts Rēzeknes novada iedzīvotājiem,
4) pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta iedzīvotājiem,
5) pabalsts veselības aprūpei,
6) pabalsts aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai,
7) palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā,
8) palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā bērniem bāreņiem,
9) palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā denacionalizēto māju īrniekiem,
10) palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā maznodrošinātām personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas,
11) palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā izliktām personām no viņu īpašumā esošas dzīvojamās telpas,
12) palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā izliktām no īrētās dzīvojamās telpas,
13) palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā repatriantiem,
14) palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā politiski represētām personām,
15) neatliekamā palīdzība stihiskās nelaimes vai avārijas gadījumā, ja dzīvojamā telpa ir gājusi bojā,
16) pabalsts audžuģimenēm,
17) palīdzība sociālā dzīvokļa izīrēšanai,
18) palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā,
19) konsultācijas par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta sniegtajiem pabalstiem un pakalpojumiem.