Monday the 5th - - Joomla 3.1 Templates
Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

21.11.2013. "Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvalde informē, ka 2013.gada 20.novembra iepirkumu komisijas sēdē tika pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu "Rēzeknes novada Lendžu pagasta Lendžu ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta " (iepirkums Nr. RNPLPP 2013/4)" ar SIA "VENTARS". Līgums ar SIA "VENTARS" tika noslēgts 2013.gada 21.novembrī. Iepirkums tika veikts ERAF projekta „Rēzeknes novada Lendžu pagasta Lendžu ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta" (identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/025) ietvaros."

Lēmums

Līgums