Wednesday the 12th - - Joomla 3.1 Templates
Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Biedrība „Savai zemei" ir dibināta 2012.gadā, reģ. Nr.40008199820, adrese: „Lendži", Lendži, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, LV 4625. Tālrunis: 29459713
Valde: Edgars Ustinovs, Andrejs Kasparāns, Jāzeps Sutris
Galvenais darbības mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības iniciatīvas Rēzeknes novadā. Veicināt lauku iedzīvotāju vēlmi darboties lauku teritorijas attīstības labā. Vides saglabāšana un attīstība.

 


Biedrība 2013.gadā ir realizējusi projektu „Sociālo pakalpojumu klāsta paplašināšana Lendžu pagastā" (Nr.12-01-LL23-L413101-000009), kas tika iesniegts ELFLA pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".
Projekta realizācijas rezultātā iegādāts malkas skaldītājs. Malkas skaldīšanas pakalpojums ir pieejams iedzīvotājiem. Interesēties pa t.29459713.
Plānotās aktivitātes. Iesniegts projekta iesniegums ELFLA pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā". Projekta īstenošanas rezultātā plānots iegādāties tehniku – meža piekabi ar hidromanipulatoru, pilnveidojot iepriekš realizētajā projektā jaunradīto sociālo pakalpojumu. Mērķis – uzlabot kurināmā sagatavošanas iespējas Lendžu pagastā.