Wednesday the 24th - - Joomla 3.1 Templates
Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Sporta biedrība „Virauda" ir dibināta 2010.gadā, reģ. Nr. 40008137430, adrese: Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, LV 4625. Tālrunis: 28659235.
Valde: Dainis Gudriks, Artis Kozuls, Ina Kravale.
Galvenais darbības mērķis: Pilnveidot sporta dzīvi Lendžu pagastā un popularizēt aktīvu dzīvesveidu.


Biedrība 2012.gadā ir realizējusi projektu „Trenažieru un sporta inventāra iegāde", kas tika iesniegts ELFLA pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".

Projekta realizācijas rezultātā tika iegādāti trenažieri un sporta inventārs Lendžu pagasta iedzīvotājiem un pārējiem interesentiem. Projekta attiecināmās izmaksas sastādīja 4000,00 LVL, no kurām publiskais finansējums – 3600,00 LVL. Līdzfinansējumu 400,00 LVL nodrošināja Lendžu pagasta pārvalde.
Tika atbalstīts arī biedrības iesniegtais projekts „Sporta laukuma labiekārtošana" 5000,00 LVL apmērā, tomēr tā realizācija objektīvu iemeslu dēļ netika veikta.
Pašlaik biedrības biedri aktīvi piedalās pagasta un novada sporta pasākumos, paši organizē dažādas sporta spēles.