Friday the 19th - - Joomla 3.1 Templates

01.03.2016. Lendžu pagasta pārvaldes iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par iepirkuma līguma "Malkas piegāde Lendžu pagasta pārvaldes katlu mājai" slēgšanu ar "VEREMS" RSEZ SIA.

Lēmums. Līgums.

19.01.2016. Lendžu pagasta pārvaldes iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par iepirkuma līgumu: "Sniega tīrīšanas darbi no Lendžu pagasta pārvaldes autoceļiem - 31,607 km un ielām Lendžu ciemā - 1,55 km" un "Sniega tīrīšanas darbi no Lendžu pagasta pārvaldes autoceļiem - 31,85 km" slēgšanu ar zemnieku saimniecību "Priedītes".

Lēmums. Līgums 1.daļai. Līgums 2.daļai.

06.05.2015. Lendžu pagasta pārvaldes iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par iepirkuma līguma "Lietota pasažieru mikroautobusa iegāde" slēgšanu ar SIA "FORMULA SERVISS".

Lēmums.

Līgums.

05.10.2015. Lendžu pagasta pārvaldes iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par iepirkuma līguma "Lendžu pagasta kultūras nama priekštelpas vienkāršota atjaunošana. Tualetes telpu remonts." slēgšanu ar SIA "LATREKO".

Lēmums. Līgums1. Ligums2.

19.03.2015. Lendžu pagasta pārvaldes iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par iepirkuma līguma "Viraudas ezera teritorijas labiekārtošana izbūvējot laivu piestātni ar piebraukšanas laukumu Lendžu ciemā. Peldošās laivu piestātnes piebraukšanas laukuma izbūve Lendžu ciemā" slēgšanu ar SIA "RIVIERA L".

Lēmums.

Līgums. Līgums.