Wednesday the 12th - - Joomla 3.1 Templates

Lendžu pagasta pārvalde informē, ka 2014.gada 16.jūlija iepirkumu komisijas sēdē tika pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu "Karstā ūdens sagatavošanas iekārtu piegāde Kalnezeru katoļu pamatskolas sporta zālei" (iepirkums Nr. RNPLPP 2014/2) ar SIA "SB". Līgums ar SIA "SB" tika noslēgts 2014.gada 23.jūlijā.

Lēmums

Līgums

2014.gada 20.martā Lendžu pagasta pārvaldes iepirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumu "Malkas piegāde Lendžu pagasta pārvaldes katlu mājai" ar "VEREMS" RSEZ SIA.

Lēmums.

Līgums.

21.11.2013. "Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvalde informē, ka 2013.gada 20.novembra iepirkumu komisijas sēdē tika pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu "Rēzeknes novada Lendžu pagasta Lendžu ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta " (iepirkums Nr. RNPLPP 2013/4)" ar SIA "VENTARS". Līgums ar SIA "VENTARS" tika noslēgts 2013.gada 21.novembrī. Iepirkums tika veikts ERAF projekta „Rēzeknes novada Lendžu pagasta Lendžu ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta" (identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/025) ietvaros."

Lēmums

Līgums