Friday the 19th - - Joomla 3.1 Templates

10.03.2015. Lendžu pagasta pārvaldes iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu "Malkas piegāde Lendžu pagasta pārvaldes katlu mājai" ar "VEREMS" RSEZ SIA.

Lēmums.

Līgums.

04.11.2014. Lendžu pagasta pārvalde informē, ka 2014.gada 4.novembra iepirkumu komisijas sēdē tika pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu "Projekta "Viraudas ezera teritorijas labiekārtošana izbūvējot laivu piestātni ar piebraukšanas laukumu Lendžu ciemā" pamatlīdzekļu piegāde" (identifikācijas Nr.RNPLPP 2014/5) ar SIA "Beibuks". Līgums ar SIA "Beibuks" tika noslēgts 2014.gada 4.novembrī.

Lēmums.

Līgums.

09.09.2014. Lendžu pagasta pārvalde informē, ka 2014.gada 9.septembra iepirkumu komisijas sēdē tika pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu "Pašvaldības autoceļa "6656 Valsts autoceļš - "Ezermala" - pagasta autoceļš" posma km 0,876-1,581 periodiskās uzturēšanas darbi" (iepirkums Nr. RNPLPP 2014/3) ar SIA "LIEPAS Z". Līguma ar SIA "LIEPAS Z" tika noslēgts 2014.gada 9.septembrī.

Lēmums.

Līgums.

22.10.2014. Lendžu pagasta pārvalde informē, ka 2014.gada 22.oktobrī iepirkumu komisijas sēdē tika pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu "Lendžu pagasta pārvaldes "Pagastmājas" ēkas jumta un sienas siltumizolācijas materiālu piegāde" (iepirkuma Nr. RNPLPP 2014/4) ar SIA "DAKO". Līgums ar SIA "DAKO" tika noslēgts 2014.gada 22.oktobrī.

Lēmums.

Līgums.

Rēzeknes novada Lendžu ciemā tuvojas beigām projekta „Rēzeknes novada Lendžu pagasta Lendžu ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” (identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/025) realizācija.

Sīkāk